NLP

Az NLP-t egy nagyon hatékony módszernek, pontosabban eszköztárnak tartom, mert nagyon hamar látványos és tartós eredményt lehet elérni a coaching munka során. Gyakori, hogy míg egy “beszélgetős” coaching folyamat során több alkalomra is szükség van, addig egy megfelelően kiválasztott NLP-s eszközzel egy gyakorlat alatt el lehet érni a kívánt változást. Az NLP nagyszerűségét abban látom még, hogy az embert egy rendszerként tekinti, és tiszteletben tartja azt, hogy ha a rendszer egy elemén végzett változás nem megfelelő a rendszer más elemeinek. Ezért nagy hangsúlyt fektet a következmények vizsgálatára, amit az NLP csak így nevez: ökológikus változás. Természetesen, ha egy változás nem ökológikus az nem azt jelenti, hogy akkor azzal a témával nem lehet foglalkozni, hanem azt, hogy figyelembe kell venni más tényezőket is, például más hiedelmeket, amelyek a változás által esetleg sérülnének. Ezeket feltárva lehet foglalkozni, átformálni, majd visszatérni az eredeti célkitűzéshez.

Mi is az az NLP?

Neuro Lingvisztikus Programozás. NLP – ez a három betű tökéletesen modellezi azt a módszertant, amit ez jelent.

Neuro: Ez a szó az idegrendszerre utal, az idegekre, az érzékszerveinkre és az agyunkra, az elménkre. Ezek azok a csatornák, ahol szavak nélkül felfogjuk a világot, és arról egy élményt alkotunk, melyet aztán eltárolunk az elménkben, kezdetben a tudatos részében, aztán a tudattalanban. Ez az élmény azután visszahat az érzéseinkre, a fiziológiánkra, és a gondolatainkat is meghatározza.

Lingvisztikus: A szavak, a nyelv egy olyan közvetítő közeg, amellyel bizonyos információkat viszünk át egyik embertől a másikig, és mi is a nyelv által adunk bizonyos értelmet a világból érkező információknak.

A nyelv a kommunikáció egy egyezményes formája, egy szabályrendszer. A szavak, a nyelv elemei, ezen szabályrendszer által nyernek értelmet. Ennek a szabályrendszernek vannak egyezményes és kulturális alapjai, ezért értjük, mit mond a másik, illetve a másik embernek lesz egy alapmegértése arról, amit mi közlünk vele a szavak által. Azonban a ‘Neuro’ csatorna által egyes szavaknak mégtöbb jelentést tudunk tulajdonítani, azáltal, hogy amikor megtanulunk egy szót, akkor arról a szóról az összes érzékelési csatornán keresztül szerzünk információt. Egy szó így vlik egy “élmény csomaggá”. Ezután a befutó információ tömeg keresztül esik a saját belső szűrőnkön, ami teljesen szubjektív, az a mi sajátunk, azt mi építettük fel belül. Az NLP úgy is nevezi, hogy ez a mi saját térképünk. Tehát ezen szűrő által lesz más- és más, hogy egy egy szóval kapcsolatban még mit is fogunk eltárolni elménkben. Viszont ezek a szavak alkalmasak arra is, hogy hívó szóként újra előhozzuk ezeket az eltárolt élmény-csomagokat, akár tudatosan, akár tudattalanul.

Például ha azt a szót tanuljuk meg éppen, hogy “alma”, akkor azt megtanulhatjuk, egy tankönyvből, valaki elmeséli nekünk, lerajzolja, vagy részletesen szóban elmagyarázza, hogyan néz ki. Azonban lehet, hogy amikor megtanuljuk, akkor az almát meg is kóstoljuk. Más érzékelési csatornákon keresztül érkezik be az információ, és azt tároljuk el, így ha azt hallom, hogy alma, akkor az össze járulékos információt is felidézhetem (színe, formája, íze, vagy egy sztori vele kapcsolatban).

Programozás: A gondolkodásunknak az előbb leírtak alapján van egy szerkezete. Képekben, hangokban és érzésekben (ízekben, szagokban) tároljuk el az információt, amit az élményünk jelent. Amikor felidézünk egy emléket, ami egy élmény, akkor ahhoz egész biztos társulni fog egy kép, vagy hang, és egy érzés valamely testrészünkben, létrehoz egy állapotot. Ez az állapot pedig tükröződni fog a fiziológiánkban non verbális jelek formájában. Ha megváltoztatjuk ezt a szerkezetet, akkor a kapcsolódó élmény szerkezete is meg fog változni, más érzést fogunk ezáltal érezni. Ez már egy másik állapot, más fiziológiai jelekkel. Az emlék megmarad, azonban más élményként fogunk ezután gondolni rá. Átprogramoztuk.

Az emlékeink nem csak statikus képeket jelentenek, hanem képsorozatokat, kép-hang sorozatokat, kép-hang-érzés sorozatokat stb. Egy-egy emlékünk, élményünk több ilyen sorozatból is állhat. Ez is egy szerkezet. És ha megváltoztajuk ezen sorozatban a képek-hangok egymásutáni sorrendjét, elveszünk vagy hozzáteszünk érzést, képet vagy hangot, akkor az élmény összességében is megváltozik.

A módszertant az NLP alapítói (Richar Bandler, John Grinder) úgy állították össze, hogy alkalmazott pszichiátriai munkát figyeltek meg, és több nagy terapeuta (Virginia Satir, Milton H. Erickson, Fritz Pearls stb) munkásságát vizsgálták meg, és modellezték hogyan dolgoznak. A “hogyan működik” kérdésre koncentráltak, és munkáik során számos közös vonást fedeztek fel, amiket aztán az NLP előfeltevéseinek, modelljének rögzítettek. Erre építették fel aztán azt az gyakorlati eszközkészletet, amit maga az NLP jelent.

 

Időpontot kérek >>>